Glede

«Glede»: Drøfting av arkitektur og skulptur (5): Verk av Adon Elmir

«Glede»: Drøfting av arkitektur og skulptur (5)