Tekster for ikke å lese!

Tekster for ikke å lese! (Ikon)

Når penslene er hjelpeløse, kan ordene være til stede. Hvordan et bilde og/eller et maleri vil bli til en poetisk tekst som forsøker å beskrive kunstnerens indre verden, er det et spørsmål om slektskap mellom ulike kunstarter.

Ravnenes skvatring

«Intellektuell X1:

Den elendige sistetiden vil nok bære fram en nyfødt tid; en tid som er knapp og full av tilværelsens forgudelse. Men nederlagets mare vil fortsatt ligge rundt og inne i oss til vi sporløst har forsvunnet.

Vi skal ryste dødens støv av våre ansikter, grave opp våre dødes stolthet, deretter løpe mot begjærets utstrekning. Valgets øyeblikk er kommet, og utslitingen opptrer slik som en hær omringer oss fra alle retninger. Det finnes ingen utvei for å overskride denne bitre periodens tyranni, heller ingen mulighet for å pynte seg ved fremragende drømmer, selv om hodet bekledde seg med alt som var igjen av morgenduperinger...»

Les hele teksten: Ravnenes skvatring

Dvale

«Du skjønner ikke hva som tilskynder deg til å skrive i dette tidspunktet som står utenfor tidens fysikk. Du vet heller ikke hvorfor du nettopp tegner disse linjene til meg. Du spør: «Har vi rett til å spre våre kvelende oksider over atmosfæren til dem vi elsker?» Jeg må innrømme at det er nesten umulig å oppfatte hva du mener...»

Les hele teksten: Dvale