Depresjon

«Depresjon»: Drøfting av arkitektur og skulptur (2): Verk av Adon Elmir

«Depresjon»: Drøfting av arkitektur og skulptur (2)