Prosjekter

Universelle spørsmål om liv og mennesker står også sentralt i kunst og arkitektur. Elmirs prosjekter handler nettopp om dette, og beveger seg som kunstneren selv på forskjellige planer, fra praktiske til teoretiske.

Assosiasjoner

Kreasjonsprosessen viser seg å være uforklarlig til den grad som gjør det å beskrive den problematisk. I utstillingen «Assosiasjoner» prøver Adon Elmir å problematisere dette spørsmålet ved å søke etter skjulte elementer i menneskets sjeleliv. Utstillingen skal presentere kunstnerens forsøk på å vise til hvordan kunstverket gjenspeiler det objektive gjennom det subjektive, både i form og innhold.

Mer om Assosiasjoner

Noe om kvinnen

Kunst om kvinnen – kvinnen i kunst; fra Isjtar til Frøya. Hvordan dette framtrer gjennom kreasjonsprosessen. «Noe om kvinnen» er en ny utstilling som Elmir forarbeider for tiden. Utstillingen er temautstilling, hvor temaet er et grunnleggende ledd mellom arbeidene som består av 30 bilder med ulike teknikker: Olje, akryl, grafitt, pastell med flere.

Mer om Noe om kvinnen

Arkitektur i et samfunnsperspektiv

Utgangspunktet for dette prosjektet er et essay om arkitektur og kulturarv som reiser spørsmål rundt vår forståelse av arkitektur i det offentlige og sosiale rom, og undersøker begrepsmessige betegnelser for arkitektur både faglig og alminnelig. Essayet er et forprosjekt til et større skriftlig arbeid som skal gjennomføres i tiden som kommer.

Mer om Arkitektur i et samfunnsperspektiv