Hensynsløshet

«Hensynsløshet»: Drøfting av arkitektur og skulptur (3): Verk av Adon Elmir

«Hensynsløshet»: Drøfting av arkitektur og skulptur (3)