Noe om kvinnen

Kunst om kvinnen – kvinnen i kunst; fra Isjtar til Frøya. Hvordan dette framtrer gjennom kreasjonsprosessen. «Noe om kvinnen» er et nytt prosjekt som Elmir arbeider med for tiden. Prosjektet er en temautstilling der temaet er et grunnleggende ledd mellom arbeidene som består av 30 verk med forskjellige temaer: Maleri, tegning og grafikk.

Om prosjektet

Prosjektet kan betegnes som et forsøk på å få betrakteren til å oppleve kunsten på en ubetenkt og uventet måte, fritt og uten ytre vilkår, der betrakteren inviteres til å føle, erfare, sanse og oppdage hvordan og hvor sentralt kvinnen står i verkene.

Prosjektet setter fokus på faktorer som påvirker kultur, slik at kultur påvirker mennesket på det viset som ikke ofte er menneskelig, og dertil stiller spørsmål rundt begrepet «multikulturalisme» i sammenheng med kulturimperialismens nye aspekter som driver kategorisering av kulturer, samfunn og individer. Hvor hyppigst støter vi på slike kategoriseringer? Er disse en konsekvens av menneskenaturen eller et ekko av ideologiske holdninger? Hva er bakgrunnen av klassifiseringer som kvinnelig litteratur, kvinnelig kunst og så videre? Har det noe med kvinnesaken og kvinnefrigjøringen å gjøre? Våger vi å innrømme at vi fortsatt og tross alt lever i et patriarkalsk samfunn? Har det vært annerledes da det matriarkalske samfunn eksisterte i den fruktbare halvmånen for flere årtusener?

Se også presseomtale om utstillingen: Noe om kvinnen i kunst