Nyheter

Denne oversikten består av utvalgte nyheter fra 2001 til 2005. Nyhetsarkivet for senere år sammen med aktuelle nyheter om prosjekter, utstillinger, forelesninger og andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter vil være tilgjengelig på kunstnerens nye nettsted.

Assosiasjoner

Igjen står kreasjonsprosessen som et sentralt spørsmål i Adon Elmirs arbeider, og denne gangen gjennom hans nye utstilling «Assosiasjoner» som skal finne sted på Petit Paris i Moss fra 8. august til 3. september, og videre i Sarpsborg fra 5. september til 1. oktober. I denne kunstutstillingen prøver Elmir å problematisere dette spørsmålet ved å søke etter skjulte elementer i menneskets sjeleliv. Utstilte arbeider skal presentere kunstnerens forsøk på å vise til hvordan kunstverket gjenspeiler det objektive gjennom det subjektive, både i form og innhold.

Mer om utstillingen Assosiasjoner

Tekster i Klassekampen

Tekster av Adon Elmir kommer på trykk i Klassekampen, venstresidas dagsavis. Originalene til disse tekster er en tekstserie som Elmir har skrevet og utgitt på dette nettstedet. Klassekampens versjon er tilgjengelig i portabelt dokumentformat (PDF), mens originalene i HTML-format under kategorien «Tekster».

Du trenger Adobe® Reader® eller tilsvarende for å åpne PDF-filer.

Les også originalene: Tekster av Adon Elmir

«Drømmens mulm» som bokomslag

Adon Elmirs «Drømmens mulm» (digital sammensetting, 120 x 260 cm, 2004) utgis som omslagsillustrasjon til Ingar Knudtsens roman «Nekromantiker», Schibsted Forlagene, 2004. «Nekromantiker» er en realistisk roman med surrealistiske trekk der grensene mellom liv og død, virkelighet og magi blir flytende. Dette kommer fint og tydelig til uttrykk i omslagsillustrasjonen som forfatteren er svært fornøyd med.

Mer om romanen på nettstedet til Knudtsen: Nekromantiker

Verk som grafisk kunst

I samarbeid med designbyrået «Conception» skal noen av Adon Elmirs verk settes i grafisk produksjon som et prøveprosjekt innen digitaltrykk. Utgangspunktet for dette prosjektet er et utvalg av kunstnerens arbeider som fortrinnsvis ikke er tilgjengelige lenger som originaler. Formålet er å gi kunstinteresserte mulighet til å skaffe eksempler av arbeidene, i tillegg til å prøve nye grafiske teknologier som er i en stadig utvikling.

Mer om prosjektet: Kunstkort