Associations

Anew, the creation process appears as a central question in Adon Elmir's works and this time through his new exhibition 'Associations', which will take place at the cultural venue Petit Paris in Moss from 8 August to 3 September and farther in Sarpsborg from 5 September to 1 October.

About the exhibition

I denne utstillingen prøver Elmir å problematisere spørsmålet om kreasjonsprosessen ved å søke etter skjulte elementer i menneskets sjeleliv. 16 bilder (maleri og grafikk) skal presentere kunstnerens forsøk på å vise til hvordan kunstverket reflekterer det objektive gjennom det subjektive, både i form og i innhold.

Utstillingens mål er å utforske denne prosessen ut fra det kunstneren selv erfarer og opplever gjennom den. Varierende kunsttemaer er til å betrakte som et særpreg ved mange av Elmirs utstillinger, og denne gangen er ikke unntak, hvor han presenterer mangeartet verk fra maleri til grafikk.

Utstillingsinformasjon

«Assosiasjoner» omfatter to deler og varer i en to måneders periode:

Assosiasjoner I

 • Kategori: Kunstutstilling
 • Kunsttema: Maleri, grafikk
 • Arrangør: Conception / Petit Paris, kultursted
 • Åpning: 8. august 2005
 • Tidsrom: Fra 8. august til 3. september 2005
 • Visningssted: Petit Paris i Moss
 • By/Land: Moss, Norge

Assosiasjoner II

 • Kategori: Kunstutstilling
 • Kunsttema: Maleri, grafikk
 • Arrangør: Conception / Petit Paris, kultursted
 • Åpning: 5. september 2005
 • Tidsrom: Fra 5. september til 1. oktober 2005
 • Visningssted: Petit Paris i Sarpsborg
 • By/Land: Sarpsborg, Norge

Kontaktinformasjon

 • Kontakt: Conception
 • Telefon: 71 53 46 88 / 417 68 537
 • E-post: conception(krøllalfa)conception.no
 • Internett: Conception

Pressedekning og utstillingsmateriell

Nettutstillingen

Assosiasjoner er også tittelen på en nettutstilling som presenteres gjennom pilotprosjektet «Nettutstillingen». Utstillingen bygger på de to ovennevnte utstillingene, I og II, men representerer et mer utvidet utvalg av kunstnerens arbeider. Nettutstillingen er et prøveprosjekt som tilstreber seg for danne en felles plattform for mangfoldige kunstneriske uttrykk.

See also: Associations (project)