Assosiasjoner

I utstillingen «Assosiasjoner» prøver Adon Elmir å problematisere spørsmålet om kreasjonsprosessen ved å søke etter skjulte elementer i menneskets sjeleliv. Utstillingen skal presentere kunstnerens forsøk på å vise til hvordan kunstverket gjenspeiler det objektive gjennom det subjektive, både i form og innhold.

Om prosjektet

Igjen står kreasjonsprosessen som et aktuelt spørsmål i Adon Elmirs prosjekter, og denne gangen gjennom utstillingen «Assosiasjoner» som fordyper seg i den kreative prosessens variabler.

Kunstens mål overfløyer den direkte avbilding av verden, fordi det i den må finnes noe som går ut over dette, som det å gjengi verden slik den ønskes eller fryktes. Kunstens oppgave er å skildre eksistensens motsetninger, både de materielle og de åndelige. Skapelsesprosessen bygger på uklare fundamenter, og rammer kunstneren av angst og uro som dukker opp fra et ukjent mørke og overskygger kunstnerens sjel.

I denne kunstutstillingen utforsker Elmir denne prosessen ut fra det han erfarer og opplever gjennom den. Varierende kunsttemaer er til å betrakte som et særpreg ved mange av Elmirs utstillinger, og denne gangen er ikke unntak, hvor han presenterer mangeartet verk fra maleri til grafikk.

«Assosiasjoner» på Nettet

Til oversikten: Prosjekter