Arkitektur i et samfunnsperspektiv

Utgangspunktet for dette prosjektet er et essay om arkitektur og kulturarv som reiser spørsmål rundt vår forståelse av arkitektur i det offentlige og sosiale rom, og undersøker begrepsmessige betegnelser for arkitektur både faglig og alminnelig. Essayet er et forprosjekt til et større skriftlig arbeid som skal gjennomføres i framtiden.

Om prosjektet

Hovedtemaet er forholdene mellom arkitektur og kulturarv. Prosjektet representerer et faglig essay med hovedvekt på å undersøke grunnlaget for de forskjellige definisjoner av begrepet «arkitektur», for deretter å diskutere emnet i samfunnsmessige og kulturelle sammenhenger, der drøftes spørsmål som: Hva innebærer arkitekturen for individer og samfunn? Hva er den alminnelige oppfatningen av arkitektur? Hvor viktig er arkitekturens rolle i samfunnet?

Essayet utforsker den urbane og arkitektoniske bevisstheten i den sosiale sfære, og retter søkelyset mot arkitekturens forbindelse med det dagelige – hvorfor arkitektur er den kunstformen vi hyppigst møter i hverdagen, hvordan vi opplever og forestiller oss om den. Finnes det en klar og konkret betegnelse for arkitektur? Begrepet «arkitektur» forklares ut fra ulike utviklingsepoker – hvordan disse epokene har påvirket, og fremdeles påvirker, vår oppfatning av arkitektur.

Det sentrale spørsmålet i essayet behandles gjennom undersøkelse av dialektiske relasjoner mellom arkitektur og kulturarv – hva disse relasjonene teoretisk sett er, hvor de befinner seg og på hvilket vis de kan betraktes i praksis; for så å analysere hvordan arkitektur og kulturarv påvirker og inngår i hverandre, der komplekse fenomener med sine ulike grunner utforskes og forklares i denne sammenheng.

Til oversikten: Prosjekter