Hodet assassineres to ganger

«Hodet assassineres to ganger»: Verk av Adon Elmir

Hodet assassineres to ganger

  • Verk av Adon Elmir
  • Tema Grafikk
  • Teknikk Blandet teknikk
  • Format (h x b) 40 x 28 cm
  • År 1999
  • Fotograf Adon Elmir
  • Original Tilgjengelig